C C C C A+ A A- X

Отлагане на открити съдебни заседания

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 11 март 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д
№ А-247
Гр. София, 10.03.2020 г.


Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/10.03.2020 г. – т. 31, по повод потвърдени случаи в страната на COVID-19 и предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания, на основание чл. 106, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСВ

НАРЕЖДАМ:

Да не се разглеждат дела, насрочени в открито съдебно заседание, считано от 11.03.2020 г. в срок до 1 месец , с изключение на случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, след като своевременно бъдат уведомени страните по делата за това,.
Съдебните деловодители да докладват всички дела, насрочени в периода, посочен по-горе, на докладчиците за предприемане на съответните действия.
Съдебните деловодители да уведомят страните за отлагането на делата, като за новите дати да бъдат изпратени призовки.

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите, завеждащ службите и съдебните деловодители за изпълнение.


(п)
________________________

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация