C C C C A+ A A- X

Ръководство

Даниела Дончева

Председател

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:

- 02.1994-03.1995 - мл. съдия в СГС

- 03.1995-10.1998 - съдия в СРС

- 10.1998-01.2000 - зам.председател на СРС

- 01.2000-11.2002 - съдия в СГС

- 11.2002-07.2009 - съдия в АС-София

- 07.2009-07.2016 - зам.председател на АС-София

- 07.2016- -Административен ръководител - Председател на АС-София

Ранг: Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:

Специализация по Наказателно право - Кралство Испания.

Специализация по европейско право.

Специализация право на Европейската общност.

Диплом от Международна магистърска програма "Право на ЕС" към СУ "Св. Кл. Охридски", Европейски университетски център Нанси - Университет на Страсбург.

Бистра Николова

Зам. председател и председател на Търговска колегия

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:

- 01.1993-07.1993 - стажант съдия в ОС-Варна

- 12.1993-03.1995 - мл. съдия в ОС-Варна

- 04.1995-12.1998 - съдия в РС-Варна

- 1999-2004- съдия в ОС-Варна, ТО

- 2002-2009 - Зам-председател на ОС Варна и ръководител ТО

- 2009-2014 - съдия в ОС-Варна, ТО

- 2014-2016 - командирована в АС-София

- 2016-2018 - съдия в АС-София, и.ф. зам-председател и председател на НК

- 06.2018- - зам-председател на АС-София и председател на ТК

Ранг: Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:

Международен институт по развитие на правото, Рим, Италия - практически курс - 1998;

Хагска академия по международно право, Хага, Холандия - курс по международно частно право - 2000;

Европейска асоциация за защита правата на човека, Женева, Швейцария - XI сесия "Летен университет по правата ма човека и правото на образование - 2003;

Международен институт по правата на човека, Страсбург, Франция - XXXVГодишна сесия - 2004;

Проект "Реформа в търговското право, ААМР - обучение на обучители - 2004;

Академия по правата на човека, Виши, Франция - XII Годишна сесия - 2005;

CEELI Institute, Прага, Чехия - Търговско право на ЕС - 2008;

Апелативен съд Тулуза, Франция - стаж по програма на ЕМСО - 2011;

Съд на ЕС, Люксембург - стаж по програма на ЕМСО - 2012.

Елена Каракашева

Зам. председател и председател на Наказателна колегия

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:

- 01.1992-07.1992 - стажант съдия в СГС

- 03.1993-09.1999 - мл. съдия в ОС-София

- 09.1993-10.1997 - съдия в РС-Сливница

- 10.1997-07.2001- председател на РС-Сливница

- 07.2001-01.2009 - съдия в ОС-София

- 01.2009-11.2016 - съдия в АС-София

- 11.2016-04.2017- и.ф. зам-председател на АС-София и председател на НК

- 04.2017- - зам-председател на АС-София и председател на НК

Ранг: Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:

Ролята на националния съдия в Европейския съюз;

Основи на европейското право;

Промени в НПК във връзка с прането на пари;

Практическо приложение на новия НПК.

Иво Дачев

Зам. председател и председател на Гражданска колегия

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:

- 01.2001-01.2002 - съдебен кандидат в СГС

- 05.2003-04.2005 - мл. съдия в СГС

- 04.2005-05.2012 - съдия в СРС

- 03.2009-07.2009 - съдия в СРС, командирован в СГС

- 10.2011-05-2012 - съдия в СРС, командирован в СГС

- 05.2012-10.2012 - съдия в СГС

- 11.2012-07.2013 - и.д. зам.председател на СГС

- 07.2013-03.2015 - зам.пресдседател на СГС

- 03.2015-07.2016 - съдия в СГС

- 07.2016-03.2017 - съдия в АС-София

- 04.2017 - - зам.председател на АС-София и преседател на ГК

Ранг: Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:

Право на индустриалната и интелектуалната собственост - 2006г.

Обучение на обучители по новия ГПК - 2007г.

Право на интелектуалната собственост - 2008г.

Присъдена научна степен "Доктор на юридическите науки" - 2013г.

Обучение на новоназначени съдии наставници - 2013г.

участие в IV семинар по Проект "Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието - 2014г.

Защита на потребителите. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите - 2017г., НИП

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация