C C C C A+ A A- X

Съобщение

ВАЖНО!!!

На 7 март 2023 г. – вторник и на 9 март 2023 г. – четвъртък, образуваните наказателни производства в Апелативен съд – София по атакувани мерки за процесуална принуда ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ № 90. Заповед А-280/01.03.2023г.


Архив заповеди за разглеждане на МПП


Считано от 28. 07. 2022г., делата на Апелативния Специализиран наказателен съд са подсъдни на Апелативен съд – София.

Неприключилите дела на АСНС-закрит се разглеждат в сградата на ул. "Черковна" № 90.

Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС-София се разглеждат в сградата на ул. "Черковна" № 90.


Апелативен съд - София уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/


Справки по телефон:

всички видове дела: 02/9219 754;

граждански дела:

02/9219 755; 02/ 9219 832;

наказателни дела:

бул. "Витоша" № 2: 02/ 9219 753, 02/9219 830;

ул. "Черковна" № 90: 02/4217 441

търговски дела:

02/ 9219 766, 02/9219 831;

регистратура за класифицирана информация:

бул. "Витоша" № 2: 02/9219 723;

ул. "Черковна" № 90: 02/4217 225.

 


Електронни услуги, предоставяни от САС:

1. Търсене на актове в базата на САС или в ЕПЕП

2. Подаване по електронна поща на съдебни книжа, подписани с електронен подпис: registry@appellatecs.org

3. Възможност за изпращане по електронна поща на съдебни книжа, включително и призовки и съобщения, до страните по делата и техните представители, както и до вещите лица

4. Възможност за изпращане чрез ССЕВ на съдебни книжа, включително и призовки и съобщения, до страните по делата и техните представители, както и до вещите лица

 

Съдебни книжа могат да се подават от страните по делата и техните процесуални представители, с квалифициран електронен подпис, на следния електронен адрес: registry@appellatecs.org


Апелативен съд-София предоставя на страните и техните процесуални представители възможност да извършват  отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда, така и на телефони за: 

всички видове дела - тел. 02/9219 754;

граждански дела - тел. 02/9219 755; 02/ 9219 832;

наказателни дела - тел. 02/ 9219 753, 02/9219 830

търговски дела - тел. 02/ 9219 766, 02/9219 831;

регистратура за класифицирана информация - тел. 02/9219 723;

дела на Софийски апелативен съд - АСНС закрит: 02/4217 441.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация