C C C C A+ A A- X

Заместник председатели

Бистра Николова

Зам. председател и председател на Търговска колегия

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:

- 01.1993-07.1993 - стажант съдия в ОС-Варна

- 12.1993-03.1995 - мл. съдия в ОС-Варна

- 04.1995-12.1998 - съдия в РС-Варна

- 1999-2004- съдия в ОС-Варна, ТО

- 2002-2009 - Зам-председател на ОС Варна и ръководител ТО

- 2009-2014 - съдия в ОС-Варна, ТО

- 2014-2016 - командирована в АС-София

- 2016-2018 - съдия в АС-София, и.ф. зам-председател и председател на НК

- 06.2018- - зам-председател на АС-София и председател на ТК

Ранг: Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:

Международен институт по развитие на правото, Рим, Италия - практически курс - 1998;

Хагска академия по международно право, Хага, Холандия - курс по международно частно право - 2000;

Европейска асоциация за защита правата на човека, Женева, Швейцария - XI сесия "Летен университет по правата ма човека и правото на образование - 2003;

Международен институт по правата на човека, Страсбург, Франция - XXXVГодишна сесия - 2004;

Проект "Реформа в търговското право, ААМР - обучение на обучители - 2004;

Академия по правата на човека, Виши, Франция - XII Годишна сесия - 2005;

CEELI Institute, Прага, Чехия - Търговско право на ЕС - 2008;

Апелативен съд Тулуза, Франция - стаж по програма на ЕМСО - 2011;

Съд на ЕС, Люксембург - стаж по програма на ЕМСО - 2012.

Иво Дачев

Зам. председател и председател на Гражданска колегия

Образование: висше, Софийски университет Св. Климент Охридски - Юридически факултет

Трудов стаж:

- 01.2001-01.2002 - съдебен кандидат в СГС

- 05.2003-04.2005 - мл. съдия в СГС

- 04.2005-05.2012 - съдия в СРС

- 03.2009-07.2009 - съдия в СРС, командирован в СГС

- 10.2011-05-2012 - съдия в СРС, командирован в СГС

- 05.2012-10.2012 - съдия в СГС

- 11.2012-07.2013 - и.д. зам.председател на СГС

- 07.2013-03.2015 - зам.пресдседател на СГС

- 03.2015-07.2016 - съдия в СГС

- 07.2016-03.2017 - съдия в АС-София

- 04.2017 - - зам.председател на АС-София и преседател на ГК

Ранг: Съдия във ВКС и ВАС

Квалификации:

Право на индустриалната и интелектуалната собственост - 2006г.

Обучение на обучители по новия ГПК - 2007г.

Право на интелектуалната собственост - 2008г.

Присъдена научна степен "Доктор на юридическите науки" - 2013г.

Обучение на новоназначени съдии наставници - 2013г.

участие в IV семинар по Проект "Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието - 2014г.

Защита на потребителите. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите - 2017г., НИП

Александър Желязков

Зам.-председател и председател на Наказателна колегия

Александър Желязков

Зам.-председател и председател на Наказателна колегия

Образование: висше, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Юридически факултет

Трудов стаж:

02. 1996 – 02. 1997 г. – съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора

04. 1997 – 01. 2013 г. – адвокат

07. 2015 г. – съдия в Софийски градски съд

04. 2016 г. – съдия в Апелативен съд – София

Квалификации:

2006 г. – Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – гр. Пловдив - I ниво „Въведение в медиацията“ и „Процедура по медиация“; II ниво „Специализирани медиации“ съгласно стандарти на Министерство на правосъдието

„Стратегия и стратегическо планиране“ – фондация „Фридрих Науман“

2008 г. – „Разработване и управление на проекти по програми на ЕС“ – Център за обучение и квалификация към Фондация за реформа в местното самоуправление

„Процедури за образуване и представителство по дела на съда на ЕС в Люксембург“ – CURIA – Съд на ЕС

„Водене на дела в обществен интерес. Предявяване и представителство по колективни искове“ – БАЛЧ

„Наказателно право и процес. Гражданско право и процес. Търговска несъстоятелност“

2017 г. – „Възобновяване на наказателни дела“ – Национален институт на правосъдието

2019 г. – „Практически проблеми, свързани с възобновяване на наказателното производство. Престъплението измама по НК“ – Национален институт на правосъдието

2021 г. – Участие в програма за обмен на магистрати от ЕС на Европейската мрежа за съдебно обучение – Неапол, Италия

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация