C C C C A+ A A- X

ДЕКЛАРАЦИЯ Приета единодушно с решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София, проведено на 20.06.2019 г.

Дата на публикуване 21 юни 2019 Последна редакция 25 юни 2019 Новини Отпечатай

Ние, съдиите от Апелативен съд – София, изразяваме категоричното си несъгласие с безпрецедентната кампания на адв. Н. Д., срещу когото вече е образувано дисциплинарно производство пред съответната адвокатска колегия, предприета от него срещу колегите ни от 10-и състав в последните месеци, при която посредством непрестанни атаки срещу личността на отделните съдии се засяга по недопустим начин личното достойнство и доброто им професионално име.

Подобно неприемливо поведение, както при провеждането на съдебни заседания на 10-и състав на САС (по гр. д. № 6173/2018 г. и гр. д. № 4055/2018 г.), така и извънсъдебно – чрез подаване на тенденциозни жалби и сигнали, не само цели да окаже натиск върху вътрешното им убеждение, но и е насочено срещу независимостта на съдебната власт и пряко влияе на общественото доверие в нея.

 Обръщаме внимание, че всеки съдебен акт се постановява по конкретен правен спор, разглеждан в отделен процес, при различна фактическа обстановка и за крайния изход на делото от значение е и активността на страните, като във всички случаи решението се взема по вътрешно убеждение на състава след съвещание в приложение на чл. 235, ал. 2 от ГПК и проверката по правилността му е гарантирана от предоставената на страните възможност за иницииране на инстанционен контрол. Единствено инстанционният контрол, който се осъществява от ВКС, може да бъде релевантен за правилността на актовете ни. Ето защо, подаването на тенденциозни сигнали, жалби, молби за отвод, неподплатени с основания, голословни оплаквания, доноси и пр., целят преодоляване на случайния избор, установен в чл. 9 от ЗСВ, на което ние решително се противопоставяме.   

 Призоваваме Висшия съдебен съвет, на който с Конституцията е възложено да брани авторитета на съда, да даде ясен институционален отговор на нападките срещу колегите ни, съставляващи преднамерен опит за влияние върху правосъдната дейност.

 Призоваваме Висшия Адвокатски съвет незабавно да упражни правомощията си, като санкционира и не допуска в бъдеще подобно поведение, което освен гореизложеното, уронва и престижа на адвокатската професия и е очевидно несъвместимо с нея.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация