C C C C A+ A A- X

Съобщение

заповед А-1062-11.11.2020 г. - удължена епидемична обстановка 

заповед А-924-14.10.2020 г. - удължаване действието на заповедите -противоепидемични мерки

Заповед А-326/27.05.2020г. изменение на заповеди А-301 и А-303

Ред и условия за изпълнение на мерките за публичност на общественозначимите дела в Апелативен съд – София


Съдебни книжа могат да се подават от страните по делата и техните процесуални представители, с квалифициран електронен подпис, на следния електронен адрес: registry@appellatecs.org


Съгласно Заповед А-299/15.05.2020г., работното време на службите в САС е следното:

... Справки по дела, подаване и получаване на документи, се извършва:

         - в регистратурите от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

         - в деловодствата от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 15.00 ч. ...


Електронни услуги, предоставяни от САС:

1. Търсене на актове в базата на САС или в ЕПЕП

2. Подаване по електронна поща на съдебни книжа, подписани с електронен подпис: registry@appellatecs.org

3. Възможност за изпращане по електронна поща на съдебни книжа, включително и призовки и съобщения, до страните по делата и техните представители, както и до вещите лица


Заповед А-299/15.05.2020г. относно работата на службите/деловодствата на Апелативен съд – София

Заповед А-300/15.05.2020г. относно работата на адвокатска стая на Апелативен съд – София

Заповед А-301/15.05.2020г. относно  режим на достъп до съдебна зала и провеждане на открити съдебни заседания на Апелативен съд – София

Заповед А-303/15.05.2020г. относно  работата на пресслужбата на Апелативен съд-София

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г.

Съгласно Заповед № А-249/11.03.2020г. се преустановява приема на граждани в приемните часове на административния ръководител до следващо нареждане.

 

Съдебни книжа могат да се подават от страните по делата и техните процесуални представители, с квалифициран електронен подпис, на следния електронен адрес: registry@appellatecs.org

 

Инструктаж за работа в условията на пандемия COVID-19

Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, Апелативен съд-София приканва страните и техните процесуални представители да извършват  отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда, така и на телефони:  адвокатска стая - за всички видове дела - тел. 02/9219 754; за граждански дела – тел. 02/9219 755; 02/ 9219 832; за наказателни дела - тел. 02/ 9219 753, 02/9219 830; за търговски дела - тел. 02/ 9219 766, 02/9219 831; за регистратура за класифицирана информация - тел. 02/9219 723.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация